Kadınca Tv Kadınca bilgiler.. Kadınca magazin.. Kadınca yaklaşım..

Mutlu evlilikleri belirleyen 7 temel faktör

Gü­nü­müz­de çift­le­rin iliş­ki sü­re­le­ri­nin or­ta­la­ma 3-4 ay,ev­li­lik sü­re­le­ri­nin de or­ta­la­ma  6 – 7 yıl gi­bi sü­re­ler içe­ri­sin­de son­lan­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Ki­şi­sel Ge­li­şim Uz­ma­nı ve Ya­şam Ko­çu Sü­ley­man Akay, tü­ke­tim top­lu­mu­nun ge­tir­di­ği psi­ko­lo­jik faktörlerin bo­şan­ma­lar­da da­ha bü­yük et­ken ola­rak kar­şı­mı­za çık­tı­ğı­nı söy­le­di.

Aka­y’­a gö­re iki ki­şiy­le oy­na­nan an­cak ra­ki­bi ol­ma­yan bu oyun­da mut­lu so­na ulaş­mak için çift­le­ri­n bir­bir­le­ri­nin olum­lu yön­le­ri­ni gör­me­le­ri ge­re­ki­yor.                  
           
İş­te Aka­y’­ın tes­pit ve öne­ri­le­ri…

Bilgi: Klavye yön tuşlarını kullanarak galeri resimleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ