Şunun için etiket arşivi: Mutlu evlilikleri belirleyen 7 temel faktör

,

Mutlu evlilikleri belirleyen 7 temel faktör

Gü­nü­müz­de çift­le­rin iliş­ki sü­re­le­ri­nin or­ta­la­ma 3-4 ay,ev­li­lik sü­re­le­ri­nin de or­ta­la­ma  6 - 7 yıl gi­bi sü­re­ler içe­ri­sin­de son­lan­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Ki­şi­sel…